Tuesday, January 23, 2007

آفریقای جنوبی
با اینکه دومین بار بود که به آفریقای جنوبی می رفتم، منتظر تصاویر غافلگیر کننده ای بودم که فقط در آفریقا می شود آن را پیدا کرد. البته قصه آفریقای جنوبی با سابر کشورهای آفریقایی متفاوت است. حتی شنیدن درباره آپارتاید با اینکه دیگر نیست و دموکراسی جای آن را گرفته است، دردناک است. آنچه از آپارتاید در کتاب ها می خوانیم با آنچه مردم آفریقای جنوبی به یاد دارند ، بسیار متفاوت می باشد. قصه های سیاهی که هر کدام می تواند ساعت ها شنونده را به فکر فرو ببرد. به هر حال آفریقای جنوبی در سال نود و چهار میلادی به دموکراسی رسید و حالا دستاوردهای دموکراتیک زیادی از جمله قانون اساسی فوق العاده مردمی که خواندن آن را به همه شما توصیه می کنم و سایر نهاد ها و مکانیسم های مردم سالارانه به ارمغان آورده است. جالب است بدانید در مطالعه ای که اخیرا توسط بی بی سی در شصت و هشت کشور صورت گرفت راجع به اینکه مردم چقدر احساس حاکمیت بر سرنوشت خود را دارند، شصت و پنج درصد شهروندان مورد مطالعه اظهار کردند که تاثیری بر سرنوشت خود از منظر حاکمیت مردمی ندارند. با این وجود آفریقای جنوبی در صدر بالاترین آمار دموکراسی در مطالعه مذکور قرار گرفته است چرا که پنجاه و نه درصد مردم آن کشور معتقدند که خود سرنوشت سیاسی خود را رقم می زنند. یکی از پدیده هایی که من بسیار در آفریقای جنوبی می پسندم احترام به تفاوت ها، تنوع و مداراست. به عنوان مثال مسلمان های آفریقای جنوبی که عمدتا هندی الاصل هستند کمتر از دو درصد جمعیت را تشکیل می دهند. همین اقلیت بودن و در حاشیه قرار گرفتن از منظر تعداد باعث شده است که بسیار متعصب شوند.در واقع با رفتارهای افراطی انگار که بخواهند بگویند ما هم هستیم. بیشتر زنان مسلمان در آنجا برقعه می زنند و مردان لباس های عربی بدون شلوار می پوشند. یادم است بار اولی که به آفریقای جنوبی رفتم یکی از جوانان مسلمان ژوهانیسبورگ به من می گفت که از خاتمی منتفر است چرا که باعث شده حجاب در ایران به سفت و سختی قبل نباشد. بهر حال آفریقای جنوبی اینقدر فضای دموکراتیکی دارد که مسلمانانی که شکل طالبان لباس می پوشند می توانند به راحتی در کنار سیاه پوستان بی لباس از حق آزادی مذهب و عقیده لذت ببرند .در عکس می بینید که دو زن مسلمان در چادر و برقعه کنار جوانان سیاه پوست به تماشای موج سواری ایستاده اند. تصاویر اینگونه در آفریقای جنوبی بسیار است. تفاوت ها با احترام پذیرفته شده است بدون آنکه گروهی بخواهد دیگری را سرکوب کند. مساله بعدی پیشرفت اقتصادی آفریقای که جنوبی است که عنوان توسعه یافته ترین کشور قاره آفریقا را به خود داده است. البته به علت فاصله طبقاتی زیاد که هنوز از آپارتاید به جا مانده است درصد جرائم بالاست آنقدر که به عنوان یکی از نا امن ترین نقاط دنیا برای توریست ها به شمار می رود

1 Comments:

At Wednesday, January 24, 2007, Anonymous Sasan said...

Your photos from South Africa are excellent examples of capturing moment, especially the one that shows two different faiths in peace together. Perhaps we can practice their tolerance in respecting the other beliefs.

 

Post a Comment

<< Home