Friday, December 22, 2006

دسترسی به عدالت

دو سالی می شود که خیلی به حق دسترسی به عدالت علاقمند شده ام. البته بیشتر به مفاهیم وکالت حقوق بشری ، وکالت برای فقراء و کلینیک های حقوقی. هر چه بیشتر در مورد این مفاهیم که در ایران خیلی جدید هستند، می خوانم بیشتر احساس می کنم که باید بیشتر بدانم. نکته کلیدی حق دسترسی به عدالت این است که عدالت مفهومی لوکس برای صاحبان قدرت است و گروههای آسیب پذیر اجتماع به علت عدم دسترسی به کسانی که قانون را می شناسند از ایفای حقوق خود باز می مانند. البته طرح ملی حقوق بشر که توسط دفتر عمران سازمان ملل متحد و هشت دانشگاه و سازمان ملی دنبال می شود بحث کلینیک های حقوقی را مورد اشاره قرار داده است اما متاسفانه فقط به مشاوره های تلفنی اکتفاء کرده است. یکی از بهترین مثال های موفق در دنیا برای بحث وکالت برای فقراء آفریقای جنوبی است که در دوران آپارتاید برای توانمند کردن سیاه پوستان کارکرد زیادی داشته است. کسی که در آفریقای جنوبی این بحث را آغاز کرده است و در دنیا به عنوان پدر بزرگ کلینیک های حقوقی صاحب نام می باشد پروفسور دیوید ماسون است که چند ماهی می شود کار کردن با او را تجربه می کنم. آدم فوق العاده ای است که شاید به زودی برای انتقال تجربه به ایران بیاید. البته قرار است به زودی با گروهی از دانشکده های حقوق دانشگاههای تهران، شهید بهشتی ،مفید، آزاد و کانون وکلاء برای بازدید تجربه آفریقای جنوبی به دوربان برویم. امیدواریم که این تبادل تجربه بتواند به حساس سازی جامعه حقوق کشور نسبت به مفهوم عدالت اجتماعی کمک کند. اخیرا هم مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید تصمیم گرفته است که برای اولین بار درس کاروزی حقوقی را به دانشجویان حقوق خود معرفی کند. از آنجایی که شانس این را پیدا کردم که آموزشگر این درس باشم آن را خیلی شبیه به واحد درسی کلینیکی حقوقی طراحی کردم که در دانشگاههای دنیا بیشتر از پنجاه سال است تجربه می شود. به نظرم حق دسترسی به عدالت این ظرفیت را دارد که به یک بحث کلیدی برای توانمند سازی گروه های آسیب پذبر در کشورمان تبدیل شود

0 Comments:

Post a Comment

<< Home