Sunday, December 25, 2005

قانون سازمان های غیر دولتی

در خبرها خواندم که گروه گزارشگران بدون مرز، قانون محدود کننده فعالیت سازمان های غیر دولتی در روسیه، که خود را دمکراتیک می نامد، بی ارزش خوانده است است. این گروه مدافع حقوق روزنامه نگاران گفت این قانون که روز جمعه گذشته به تصویب پارلمان روسیه رسيد، به ويژه جّو سوء ظن و تردید را، که بر هر سازمان طرفدار حقوق بشر در روسیه، اعم از خارجی یا داخلی، حاکم است، فاش می سازد.گزارشگران بدون مرز اين قانون را به خصوص برای آزادی بیان در روسیه خطرناک دانسته و از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواسته است آنرا امضا نکند. قانون از تمام سازمان های غیر دولتی روسیه می خواهد باردیگر خود را به ثبت برسانند، یا منحل خواهند شد. قانون همچنین دسترسی سازمان ها به منابع مالی خارجی را به شدت محدود می کند.بعد از خواندن خبر مذکور یاد قانون سازمان های غیر دولتی خودمان افتادم که بعد از آن همه سال تلاش و جلسه و رایزنی به جایی رسیده است که حتی شرکت نماینده سازمان را در کنفراس ها و یا دوره های آموزشی بین المللی منوط به اجازه از وزارت کشور می کند. جقدر آن روزها به خودم می بالیدم از اینکه حقوقدان جوانی هستم که درگیر اصلاح قانون سازمانهای غیردولتی آنهم برای نخستین بار در ایران است. حالا می بینم که تمام آن تلاشها بی نتیجه مانده است. چه اینکه نه تنها جذب هر کمک بشر دوستانه ای برای مقاصد کاملا غیر سیاسی آنچنان سئوال برانگیز و مساله ساز است که سازمان از خیر استفاده از منابع بین المللی منصرف می گذرد بلکه حتی حقوق اولیه آنان مثل توسعه منابع انسانی که ممکن است به واسطه شرکت در مجامع بین المللی و یا دوره های آموزشی خارج از کشور باشد را نادیده گرفته است چرا که فضای سوء ظن به سازمانهای غیر دولتی آنان را گرفتار اخذ مجوز حتی برای آموزش و تربیت نیروی انسانی خود می کند. من بالا خره نفهمیدم چرا در این مملکت خیریه ها عزیزند و سازمان های غیر دولتی مایه نگرانی .. با اینکه هر دو ماهیت خود جوش و داوطلبانه دارند و با اینکه هر دو غیر سیاسی هستند و با اینکه هر دو قرار است برای مردم و اهداف بشر دوستانه فعالیت کنند....شنیده ام که دولت جدید بر خیریه ها تاکید می کند ولی هنوز توصیه جدی در خصوص سازمانهای غیر دولتی قلب فعالان جامعه مدنی را گرم نکرد ه است. دعا می کنم دولت جدید اگر هم قصد نظارت شدیدتر را بر سازمانهای غیر دولتی دارد آن را محدود به جریان بعد از ثبت سازمان کند آنهم در چهارچوب قانونی که ماهیت و فلسفه وجودی بک سازمان داوطلبانه را زیر سئوال نبرد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home