Tuesday, April 22, 2008

گلوله

می بینید که گلوله تا چه اندازه ویرانگر است. به این فکر کنید که همین لحظه چند نفر در سرتاسر دنیا با جنگ و گلوله تهدید می شوند.به این فکر کنید که بشر سرمایه های عظیمی را چگونه صرف نابود کردن دیگران می کند. بک وقت عضو گروه صلحی بودم که یکی از اعضایش که خانم پزشکی بود می گفت اگر هزینه های گزافی که صرف تولید سلاح می شود در آزمایشگاه های پزشکی صرف می شد تا حالا علاج قطعی بسیاری از بیماری ها رامی دانستیم


پ.ن. ممنون از مهدی جان که این ویدئو را فرستاده است.

1 Comments:

At Wednesday, April 23, 2008, Anonymous بختيار لطفي said...

ويديوي تاثيرگذاري بود

 

Post a Comment

<< Home