Friday, April 11, 2008

حجاب

هفته گذشته برای کنفرانسی در ترکیه بودم. اولین تغییر مهم در شهر دیدن مکرر زنانی بود که حجاب داشتند که البته با حضور دولت جدید که وابسته به حزب اسلام گراهاست قابل درک است. آنچه در دولت قبلی از منظر حقوق بشری ناراحت کننده بود منع آزادی زنان برای انتخاب پوشش بود. حتی پرونده هایی مثل پرونده حقوقی شهین در دادگاه اروپایی حقوق بشر علیه دولت ترکیه مطرح بود. اکنون که زن ترک می تواند نوع پوشش خود را انتخاب کند چه با حجاب چه بی حجاب سکورلایسم مندرج در قانون اساسی ترکیه معنای بیشتری پیدا می کند. باید بگویم اصل آزادی پوشش در دولت های اسلامی پذیرفته شده است. به کویت و قطر نگاه کنید. به نظرم در کشورهایی که حجاب اجباری نیست بیشتر می شود حجاب اسلامی را دید. نمی فهمم چرا در ایران نه تنها حجاب بلکه شکل حجاب نیز اجباری و دولتی و سیاسی شده است. یک مثال می زنم. در اکثر کشورهای اسلامی زنانی که انتخاب کرده اند حجاب داشته باشند را در پوشش های متنوع و رنگانگ می بینید در حالی که حد اسلامی حجاب را کاملا رعایت کرده اند. اما در ایران حد اسلامی حجاب کامل کننده وظیفه زن نیست بلکه نوع پوشش نیز باید منطبق با چهارچوب های اجباری باشد. بنابراین اگر دختر مسلمان فلیسطینی با حجاب اسلامی خودش مثل پوشیدن شلوار جین و بلوز آستین بلند و چکمه به ایران بیاید احنمالا سر از ماشین گشت نیروی انتظامی در می آورد برای اینکه چکمه اش که تحریک کننده است و شلوار خانم هم به اندازه کافی گشاد نبوده است و بلوزش هم تا پایین زانو نمی رسیده است. افسوس که به خودمان حق می دهیم کلام خدا را بسیار سخت تر از چیزی که است کنیم وگرنه آرامش خلق خدا و خداوند از دیدن اعمال ما بیشتر بود

5 Comments:

At Friday, April 11, 2008, Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 
At Friday, April 11, 2008, Blogger Sahar Maranlou said...

LOTFAN ROYE COMMENT BALAEE CLICK NAKONEED VIRUS AST.

 
At Saturday, April 12, 2008, Anonymous Anonymous said...

چند نکته:
1. پذيرش اسلام به عنوان منبع قانون گذاري ديگر جايي براي سکولاريسم و انتخاب حجاب نمي گذارد يا بايد اصل 4 را پذيرفت يا آزادي در انتخاب اصل حجاب راه سومي به نظرم نمي‌رسد.
2. در منابع فقهي و قوانين ايران هم نوع خاصي از حجاب بر کسي تحميل نشده، با برخوردهاي نيروي انتظامي کاري ندارم و تاييد نمي کنم اما بالاخره حجاب اسلامي هم آن قدر بي حد نيست که با هر پوششي قابل جمع باشد. معلوم نيست آن پوششي که شما از دختر فلسطيني مثال مي‌زنيد، حجاب اسلامي به معناي پذيرفته شده در مکتب اهل بيت باشد.

 
At Tuesday, April 15, 2008, Blogger Sahar Maranlou said...

اولا با شما موافق نیستم که حجاب به آن شکلی که شما به آن اعتقاد دارید با پذیرش دین اسلام منافات دارد. علاقه ای ندارم اینجا از اعتقاد خودم بگویم ولی توصیه می کنم شما تفاسیر متفاوتی که درباره آیه قرآنی حجاب است را بخوانید.این را هم قبول ندارم که ما یا شما می توانیم بگوییم چه چیزی مورد فبول به اصصلاح شما اهل بیت است با نیست. ضمنا وقتی می گویید اهل بیت دین اسلام را به تشیع محدود می کنید در صورتی که آن دختر فلیسطینی مورد بحث می توانداهل سنت باشد

 
At Tuesday, April 15, 2008, Anonymous Anonymous said...

اگر گفتم مکتب اهل بيت به اين دليل بود که سخن از ايران بود و مراد از اسلامي هم که در قوانين ايران آمده اسلام به معناي خاص آن يعني فقه شيعه است.فربمايش شما هم اين بود که حجاب دختر فلسطيني در ايران مورد اشکال است که عرض کرم فقه شيعه تا اين حر باز نيست. البته بحث مصداقي است. من نمي‌دونم شما از چه مدلي صحبت مي‌کنيد ممکن است آن مدلي که شما ديده‌ايد مطابق باشد.
ثانيا در فقه شيعه مسلم است که غير از وجه و کفين (برخي پا تا مچ را هم اضافه کرده‌ان) بايد پوشيده بماند. آن هم با شرايط خاص. مثلا بدون زينت باشد

 

Post a Comment

<< Home