Sunday, March 09, 2008

بيشتر از يک ماه است که بيمارم. اول از تنگی نفس شروع شد. اول فکر کردم به خاطر هوای آلوده تهران است و عادت کردن به هوای انگليس که بارانی و تميز است. اما سرفه های مکرر که در شب بيشتر به سراغم می آمد حتی در هوای تازه انگلستان هم قطع نمی شود. بيماری جسم وفتی طولانی شد روح را هم بيمار مي کند. می گويند که کوه با سنگ آغاز می شود و انسان با درد. شايد اين دردها برای انسان ضروری است تا آدم شود. شايد بعضی از آدم ها مثل من درد کشيدن را فراموش کرده اند . نمی دانم ... اما خوب می فهمم که انسان های زيادی هستند که با درد جسم و روح به زیبايی مبارزه می کنند و خم به ابرو نمی آورند. خوش به حال انسانهايی که در مبارزه با خودشان هم توانمند هستند
راستی روز زن مبارک

10 Comments:

At Sunday, March 09, 2008, Blogger monir said...

You are one the most talented ,strong, clever,and peaceful young Iranian woman that I know.
You gana be okay soon,Yes You are!!!!!!

 
At Sunday, March 09, 2008, Blogger Sahar Maranlou said...

Thanks Monir dear for your kind comment, I’m not strong as you think but hardly trying to overcome the challenges

 
At Monday, March 10, 2008, Anonymous Sasan said...

I wish you get better very soon. Don't worry, you're gonna be up and running in no time.

 
At Monday, March 10, 2008, Blogger Sahar Maranlou said...

Sasan Jan, thanks for every thing!

 
At Wednesday, March 12, 2008, Anonymous iran said...

می گویند انسان مختل العقل "اراده و اختیار" ندارد......

مخالفم!

و از آن روزی مخالفت کردم که برای اولین بار دیدم

بانوی مختل العقلی که در همسایگی ما زندگی می کند،

هر زمان که اراده می کند

و هر آنگونه که مختار است " لباس" بر تن می کند...

و با قدمهای آهسته اش می رود...

و کسی او را به این سبب مواخذه نمی کند... حتی نیروی انتظامی!

گاهی با چادر

و زمانی با کت و دامن و موهای میزان پیلی!

و او برای من شد : "مصداق بازر اشرف مخلوقات"

behem sar bezan;)

 
At Wednesday, March 12, 2008, Anonymous fatemeh said...

سحر عزیزم
امیدوارم هرچه زودتر خوب بشی، خوبه خوب
تو اینقدر روح قوی داری که این بیماری های مختصر جسمی نمی تونه روحت رو بیمار کنه، مطمئنم
خیلی مواظب خودت باش

 
At Wednesday, March 12, 2008, Anonymous جهانشاهلو said...

سلام خانم دکتر
امید وارم که کسالت بر طرف شده باشد

 
At Monday, March 17, 2008, Anonymous سهراب said...

تو قوي هستي
بزودي كسالت برطرف ميشه
مراقب خودت باش
سهراب

 
At Friday, March 21, 2008, Anonymous آگاهی said...

سحر عزیز

امیدواریم که این سال جدید سرشار از سلامتی و سرور برای شما باشد

 
At Sunday, March 23, 2008, Blogger Sahar Maranlou said...

ممنون از پيام های مهربان همه شما. سال نوی خوبی را برای همه آرزو می کنم

 

Post a Comment

<< Home