Thursday, January 24, 2008

بادبادک باز


بادبادک باز يک فيلم روان است که بيننده را با لحظه لحظه فيلم درگير می کند. تيتراژ فيلم مبتکرانه طراحی شده است با طرح هاي ايرانی و خطاطی کوفی که کمی هم هندی - پاکستانی می زند. موسيقی آغاز فيلم جاودی هميشگی شرق را دارد. غربت ... آسمان... اميد ... نماز و شوق ... می توانيد به قسمتی از موسيقی فيلم اينجا گوش کنيد. بازی ها فوق العاده است. نرم و دلنشين. به نظرم همايون ارشادی بهترين بازی خود را در این فیلم ارائه می کند. خالد عبدالله بازيگر نقش امير هم بازی خيلی خوبی ارائه می کند. مصاحبه با او را در اينجا می توانيد ببينيد. خيلی جالب است که اين بازيگر که به خوبی فارسی حرف می زند اصولا افغان نيست بلکه دو رگه انگليسی -مصری است و زبان فارسی را برای نقش آفرينی در اين فيلم می آموزد.بازی امير و حسن کودکان افغان با اينکه آماتور هستند اينقدر واقعی است که باور بازی کردن آنها سخت است. مدير پرورشگاه هم با اينکه فقط دو سه دقيقه بازی می کند همه را درگير می کند آنقدر که بعد از چند روز ديدن فيلم هنوز صورت پر دردش در برابر چشمانم است. به نطرم خط داستان در فيلم روان تر از کتاب بادبادک باز است که در ايران خيلی خوب فروش کرد. روانی قصه مديون ابتکار کارگردان مبتکرانه فيلم است. مارک فورستر فيلم در جستجوی ناکجا آباد را در ليست خود دارد. کارگردان خوش قريحه ای که در آلمان به دنيا آمده است ...در سوئيس بزرگ شده است و در دانشگاه نيويورک درس خوانده است. يکی از نکات ارزشمند اين فيلم به نظرم دوری از پرپاگاندای آمريکايی در آن است. اين فيلم تصوير زيبايی از افغانستان قبل از کمونيست ها و طالبان ارائه می کند. حتی آنجا که وحشيگری طالبان را نشان می دهد برای اينکه تصویری بدی از اسلام ارائه نکند امير را در حال نماز خواندن در مسجدی در پاکستان نشان می دهد. اين صحنه با موسيقی از خواننده مسلمان راک بريتانيايی سامی يوسف تلفيق شده است که دل هر کسی را می لرزاند. حتی می توانم تکان خوردن شانه های پيرزن انگليسی در سینما را ببينم که تکان می خورد. سامی يوسف از يک خانواده آذری در تهران به دنيا می آيد اما در انگلستان بزرگ شده است.قطعه ای که از او در فيلم بادباک باز است را می توانيد اينجا ببينيد. موسيقی فوق العاده فیلم اثر آهنگساز برجسته آلبرتو لجلیسیاس اسپانيايی است. می توانم بگويم بادبادک باز بهترين فيلمی بود که طی سالهای اخير ديده ام و اين فقط به خاطر اين نيست که افغانستان و افغان ها را دوست دارم بلکه به خاطر جادوی فيلمی است که تاثير گذار و قدرتمند ساخته شده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home