Tuesday, May 06, 2008

فال

سازمان مترو ی اینجا یک روزنامه منتشر می کند که مجانی است و در قطارها توزیع می شود. این روزنامه صفحه فال برای متولدین ماههای مختلف دارد. با اینکه به فال اعتقادی ندارم اما خواندن فالم را در این صفحه دوست دارم. بیشتر برای اینکه اینقدر خلاق نوشته می شود که هر کس ممکن است با خواندنش بگوید این بابا چقدر راست می گوید. روایت فال روایت خلاقی است. باید دنیا و آدم ها را شناخت و بر اساس درک عمومی چیزی گفت که به دل همه بنشیند. به نظرم فال حافظ برای این به دل خیلی ها می نشیند که حافظ به خوبی روایت شوق و درد انسان را به زبانی روایت می کند که هر کسی بسته به سواد و تجربه اش می تواند آن را تعبیر کند. ما حافظ را لسان‌الغيب و بيان‌كننده راز مي‌دانیم براي اينكه او آينه ای برای انعکاس احساس ما به زبانی جهانی است

2 Comments:

At Sunday, May 11, 2008, Anonymous فاطمه said...

تعبیر جالبی از فال حافظ نوشتی..یاد استاد ادبیاتمون افتادم که می گفت شعر حافظ،شعر امید واسه همینه که هر کی فال حافظ می گیره کلی ذوق می کنه!!!

 
At Wednesday, May 21, 2008, Anonymous Anonymous said...

لطفا نگیید:"ما حافظ را لسان‌الغيب و بيان‌كننده راز مي‌دانیم براي اينكه ..."این برداشت سخصی شماست به جای کلمه "ما" بگوید"من". فکر میکنم این بهتر باشد

 

Post a Comment

<< Home