Monday, January 14, 2008

The Little Match Girl

ويدئويی که می بينيد انيميشن دخترک کبريت فروش است که تماشای آن مرا غمگين می کند و به ياد کودکانی می اندازد که در سرما رويای خانه ای گرم را دارند. مناسبت پست اين ويدئو مطلب سرما و محرم است

2 Comments:

At Wednesday, January 16, 2008, Anonymous طاها بذري said...

سرکار سحرا خانوم ..

دوم مطلب شما در باب مجازات اعدام را خواندم. اول تشکر به خاطر تلاشی که برای ماست مالی بعضی از قوانین می کنید. و دوم اینکه واقعا ابلهانه هست اگر فکر می کنید می توانید از اسلام حقوق بشر درآورید. سعی کنید اینقدر آزاده باشید که التقاط را برای رسیدن به خواسته های عقلانی وارد دین نکنید. آن هم دینی که مخالفینش به دستور خدا دست و پایشان ضربدری بریده می شد و یا 700 نفر را در یک روز گردن زدند.

اگر می خواهید حقوق بشر را احیا کنید، آن را با آگاهی مردم انجام دهید. مردم را بدون التقاط به سمت آن ببرید. تا 2 روز دیگر کسی پیدایش نشود و باز با همان استدلالهای دین مدارانه سر مردم را شیره بمالد.

نتیجه ی تلاش های شما دقیقا مثل بازگشت از پست مدرنیته به کلاسیسم هست و تلاشی بیهوده ( البته اگر همین راه را ادامه دهید )

 
At Friday, January 18, 2008, Blogger Sahar Maranlou said...

لطفا مطلب دين و حقوق بشر را بخوانید

 

Post a Comment

<< Home