Thursday, September 07, 2006

ستون پنجم

صحبت های اخیر آقای احمدی نژاد در مورد اخراج اساتید سکولار و لیبرال بسیار نگران کننده به نظر می رسد. زمانی که رئیس جمهور کشوری با این گستردگی دانشجویان را به طغیان علیه اساتید سکولار و لیبرال فرا می خواند تا آنها از دانشگاهها روانه زندانها شوند، تمام تضمینات منع تفتیش عقاید که حتی در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی ایران مذکور است بی رنگ جلوه می کند. آقای احمدی نژاد اساتیدی که شکل خودشان نیستند را ستون پنجم امپریالیسم جهانی معرفی می کنند
بارها صحبت های رئیس جمهورمان را می خوانم و بارها قلبم فشرده می شود. از خودم می پرسم چرا اندیشه و اعتقاد دورنی یک فرد که شکل ظهور بیرونی ندارد می تواند موجبات تهدید و مجرمیت وی را فراهم کند؟ آنهم در دانشگاهها که محل تولید اندیشه است نمی توان به اندیشمند گفت که به فلان چیز بیاندیشد که صواب دارد و از اندیشدن به فلان ایسم بد یمن بپرهیزد که موجب هزار عذاب در دنیا و لااقل رستگاری در آخرت می گردد. ای کاش به عنوان یک شهروند می توانستم به آقای رئیس جمهور بگویم که برای اندیشه ها لباس اجباری یک شکل ندوزند. افسوس که من و امثال من هم رعایایی بیش نیستند که ترس از خشم ارباب بر رعیت خواب شبشان را ربوده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home