Monday, March 06, 2006

جهان و روز جهانی زن


وقتی می خواستم نشست هشت تا هشت را که توسط محبوبه، شادی و بچه های سایت زنان برگزار می شود به لیست برنامه های شبکه بین المللی روز جهانی زن اضافه کنم با هزاران طرح، برنامه و نشستی روبرو شدم که در سرتاسر دنیا برگزار می شود. گروه های زنان انگلیسی و آمریکایی باز بیشترین تعداد برنامه ها را به خود اختصاص داد ه اند. سازمان آرورا شبکه بین المللی فعالی را تاسیس کرده است که در سرتاسر دنیا برنامه هایی را اجراء می کند. کشورهای اروپای غربی متل اتریش و فرانسه و اسپانیا با برگزاری کارگاه های آموزشی زمینه های تبادل داستان های موفق زنان را فراهم کرده اند. کشورهای آسیایی متل هندوستان و پاکستان قرار است با جشن هایی به استقبال روز جهانی زن بروند. آنها همچنین کارگاه های آموزشی در خصوص مسائلی متل بهداشت، اعتبارات خرد، فقر دارند. ترک ها هم قرار است با چند نشست به تقویت نقش زنان در تجارت و تصمیم سازی های تجاری بپردازند. ژاینی ها نقش زنان را در فرآیند تصمیم سازی به بحت گذاشته اند که فکر می کنم یکی از مهمترین مسائل زنان در ژاپن باشد. از زنان عرب هم اینکه زنان اماراتی می خواهند با گردهمایی زنان دانشمند و متخصص سهم زنان را در توسعه اقتصادی کشورشان و منطقه بررسی کنند. البته نمی دانم صدها زن ایرانی که در امارات به تجارت مشغول هستند هم در این نشست برنامه ایی خواهند داشت یا نه . در یمن زنان هنوز به حل مسائل بی خطر و ساده مشغول هستند، قرار است که در مورد سرطان سینه آموزش ببینند. در مورد ایران هم جالب است که بدانید وقتی می خواستم نشست هشت تا هشت را به شبکه بین المللی روز جهانی زن اضافه کنم، حتی نام کشور عزیزمان جز فهرست کشورها نبود. خوشبختانه اعتراض در سازمانهای مدنی بین المللی بیشتر وقت ها گوش شنوا دارد و مسئولان این شبکه با دریافت اولین نامه اعتراض آمیزم سریعا ضمن عذرخواهی نام ایران را به لیست اضافه کردند. شما الان به راحتی می توانید برنامه ایران را هم در این شبکه ببینید

لوگویی که می بینید برای روز جهانی زن در سال 2006 انتخاب شده است و شما می توانید آن را در وب سایت ها ی مربوط به جنبش های زنان در گوشه و کنار دنیا ببینید. شعار امسال برای خیلی از گروه های زنان صلح است. حتی زنان اروپایی از غم جنگ برای خواهران آفریقایی، عراقی و فلسطینی خود به تنگ آمده اند. بعضی از گروه ها هم به جنگ احتمالی بین ادیان با توجه به جریان اخیر ضد اسلامی در اروپا و بحت طراحی های توهین آمیز به مسلمانان "نه" گفته اند. برای همین وقتی محبوبه به من گفت گروه برگزار کننده هشت تا هشت شعار نه را انتخاب کرده است خوشحال شدم. نه گفتن اول از همه به جنگی که در فضای بین المللی ما را تهدید می کند و بعد و هم به تمام سنت ها، قیود، خرافات، کلیشه ها و ... که شکوفایی و توانمند شدن زنان این کشور را محدود می کند

2 Comments:

At Tuesday, March 07, 2006, Anonymous Anonymous said...

Its good work, I enjoyed it a lot,

Ali from NY

 
At Tuesday, March 07, 2006, Anonymous Anonymous said...

Sahar

Why you’ve stopped writing in English?

Come on, Roma guys have missed your pomes on women & human rights,

Toni

 

Post a Comment

<< Home