Thursday, June 12, 2008

جسارتا

ما نه سر پیازیم و نه به خدا با ته آن کاری داریم اما فقط به عنوان یک موجود دو دست و دو پایی که به تصادف انسان نامیده شده است جسارتا از شما براداران غیوری که غیرت تان ما را می ترساند می پرسیم جمع شدن زنان آن هم پشت در بسته به کجای ارزش های شما بر می خورد که به همش زدید. بنده شخصا دلم بیشتر از آن زنان به حال شما می سوزد که الان اسم تان رفته در ستون بد خبرهای دنیا... جسارتا چرا برگ برنده تان را پاره می کنید... به حساب فضولی ما هم اگر می خواهید بگذارید اما می توانستید خیلی شیک کناری بایستید و تماشا کنید. باور کنید در آن صورت هم حال شما بهتر بود و هم آن زنان بیکار ... بی شوهر... زشت

3 Comments:

At Saturday, June 14, 2008, Anonymous Omid said...

مرسی سحر جان

 
At Saturday, July 12, 2008, Blogger Pooyan said...

سحر خانم

یک کمی برای نظر دادن دیر است . ولی با نظر شما موافقم.


بدبخت مردی است که یک زن کامل و هم شان و برابر با خودش در کنارش ندارد. کسانی که برای زنان حقوقی هم شان مردان قائل نیستند از بسیاری از حقایق و مواهبی که انسان می تواند در حیات چند روزه اش کسب کند خود را محروم می کنند.

 
At Friday, July 18, 2008, Anonymous Anonymous said...

اي گشت ارشاد به دادم برس
سردار بيا به حال زارم برس

هر وقت چشام به اين "سحر" مي افته
امنيت من به خطر مي افته

يه روز مي گين مانتو كوتاه نپوشه
يه روز مي گين شال و كلاه نپوشه

يه روزي چكمه در ميارين از پاش
يه روز كلاهك مي ذارين رو موهاش

شما مي گين امنيت با لباسه
هر چي كه اون مي پوشه باكلاسه

گاهي روزا چادر به سر مي كنه
قد و بالاش دل رو پر پر مي كنه

مامان مي گه هر كي كه خوشگل شده
جلوه نكردنش چه مشكل شده

بابا مي گه عاشق شدي پسر جان
مي گم كه نا امن شده ام پدر جان

منتظر مراحل اين طرحم
شايد به امنيت خود برگردم

http://www.meydaan.com/Showarticle.aspx?arid=582

 

Post a Comment

<< Home