Wednesday, April 11, 2007

دنیا از چشم ماهی

این عکس یکی از هزاران اثری است که با لنز چشم ماهی گرفته شده است. این شیوه عکاسی که ابتدائا در نجوم توسعه پیدا کرد ، کاردکردهای بسیاری یافته است از جمله باز شدن چشم بعضی ها به جمال چرخ گردون. همان دایره عزیز که با سیستمی خلاق همه ما را به هم متصل کرده است. همان که می گویند متعلق به ماست، همان که سرنوشت ما را به هم گره زده است.درست است که به نسبت نقطه ای از زمین که در آن قرار گرفته ایم وضعیت مان تا آسمان با هم فرق پیدا می کند.اما خدا را شکر به نعمت گرد بودن مجبوریم که به هم گره بخوریم تا یک روزی نتیجه زیاده طلبی انسانی از شمال فقط سیاه روزی انسانی درجنوب نباشد.دوست دارم آن جمله از گاندی که می گفت
Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed.”

4 Comments:

At Wednesday, April 11, 2007, Anonymous sasan said...

I love this post, amazingly true.

 
At Wednesday, April 11, 2007, Blogger Syamak Moattari said...

قربان سلام از اینجا رد می شدیم گفتیم سلامی بدیم خدمتون، امیدوارم که همچون همیشه موفق وپیروز باشید. وقت کردید به ما هم سری بزنید. در دور روزگاران به امید دیدار

 
At Wednesday, April 11, 2007, Anonymous حاجی کنزینگتون said...

انصاف خلاقیت عکس ستودنیه. مرسی

 
At Sunday, April 15, 2007, Blogger Syamak Moattari said...

سحر خانوم
با سلام مجددبدون اجازه لینکتان را گذاشتم در دورروزگاران. همیشه سبز و پایدار باشید

 

Post a Comment

<< Home