Monday, July 30, 2007

ارزش امپراطوری آمریکایی

از زمان اشغال عراق توسط آمریکا ، تاکنون صدها هزار عراقی درپی خشونت های فرقه‌ای، جنگ های داخلی میان عراقی‌ها و گروه‌های خارجی حاظر در عراق کشته شده‌اند. بمب گذاری انتحاری بطور روزمره در بغداد و بخصوص محلات شيعه نشين آن اتفاق می افتد و روزانه بطور متوسط 100 تن در اين رويدادها جان خود را از دست می دهند. بر اساس گزارش سازمان خيريه آکسفام دست کم چهار ميليون عراقی در چهار سال اخير از خانه و کاشانه خود رانده شده اند. امراض گوناگون و سوءتغذيه به طور فزاينده ای مردم عراق را تهديد می کند. همچنين بر اساس سند منتشر شده، ۳۰ درصد از کودکان عراقی دچار سوء تغيه اند و ۱۵ درصد هم به طور مستمر گرسنه می مانند. طبق اخبار منتشر شده حدود ۹۲ درصد از کودکان در عراق به نوعی دچار مشکلات يادگيری شده اند. صليب سرخ در گزارشی منتشر کرد که درگيری های نظامی در عراق کل جمعيت اين کشور را تحت فشار بسيار زياد قرار داده که "نقض درازمدت حق حيات و شان انسانی" غيرنظاميان است. اخیرا بوش کنگره آمریکا را ترغیب کرد در مقطع حاضر در پی عقب نشینی از عراق نباشند و گفت: "من کاملا می فهمم که این جنگ تا چه حد بر روان آمریکا سنگینی می کند. و می دانم مردم وقتی جنگ را در صفحه تلویزیون ها می بینند از خود می پرسند آیا ارزشش را داشته است و اصرار ورزید که "بله ارزشش را داشته است" و افزود که این عملیات برای کوتاه کردن دست های القاعده از محلی امن و تضمین امنیت فرزندان و نوادگان مردم آمریکا حیاتی است

1 Comments:

At Tuesday, July 31, 2007, Anonymous حاجی کنزینگتون said...

انتخاب عکس زیبا بود

 

Post a Comment

<< Home